خدمات پس از فروش

شـرکت تولیـدی صنایـع چوب و فـلز پاسـارگاد (شماره ثبت: ۲۱۷۲۶۳) کلیه محصولات تولیدی خود را به مدت ۵ سال از تاریخ خرید ضمانت می نماید.

گارانـتی کلیـه محصـولات در کـشور ایـران معتـبر می باشـد. شـروع گارانـتی از زمان صـدور فاکتـور محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صـورت فقدان فاکتور، زمان تولید صندلی ملاک شروع گارانتی خواهد بود.

موارد زیر شامل ضمانت نمیگردد:

– روکش صندلی

– جک صندلی

– هرگونه خرابی ناشی از وارد نمودن ضربات شدید و خرابی های ناشی از حمل و نقل

– آسیبهای ناشی از تماس اشیای گرم، آتش و نور مستقیم

– صدمات ناشی از تماس با اشیای برنده

– تعمیر یا باز و بسته شدن محصول توسط افراد متفرقه و خارج از نظارت واحد خدمات پس از فروش

– استفاده مداوم از محصولات در سطح ناهموار

– بروز حوادث مترقبه از قبیل سیل ، زلزله و…

– مخدوش بودن شماره سریال محصولات

– عدم تطبیق شماره مندرج در کارت ضمانت با شماره سریال محصول

کلمات کلیدی:

صندلی اداری , صندلی میزبان , صندلی کارمندی , صندلی کامپیوتر , صندلی دست دوم , میز و صندلی پاسارگاد , میزو صندلی سفارشی , مبلمان اداری , نیم ست اداری , صندلی چرم , مبلمان اداری چرم , صندلی کنفرانس , صندلی سازی , جک صندلی , صندلی پنوماتیک ,